Privacy Notice - Bulgaria - Recruitment

Уведомление относно поверителност на данни

 

Искаме да гарантираме, че Вие и Вашите данни са на сигурно място онлайн. Ние, Уилям Хил Организейшън Лимитид (William Hill Organization Limited), Гранд Парад (Grand Parade Sp. z o.o)  и ДабълЮЕйчДжи (Интернешънъл Лимитид), носещи солидарна и лична отговорност (Уилям Хил), ще обработваме личните данни, които ни предоставяте в качеството си на администратор. Ще обработваме всякакви лични данни съгласно условията, изложени в настоящото „Уведомление относно поверителност на данни“. 

 

Личните данни, които събираме

Събираме единствено лични данни (включително специални категории лични данни и лични данни относно криминални присъди и престъпления, проверка на лични средства, в държави в които това се прилага), които ни предоставяте, когато кандидатствате за дадена длъжност при нас или които ни изпращате по електронна поща. Такива може да са Вашето име, информация за контакт, предишна месторабота, образование и всичко друго, което се съдържа във Вашата автобиография, мотивационно писмо или различен вид препоръки, които предоставяте.

 

Защо обработваме тези лични данни?

Вашите лични данни ни трябват, за да можем да Ви имаме предвид за длъжността, за която сте кандидатствали при нас. Може също така да споделяме Вашите лични данни и с други лица от Уилям Хил по същите причини. Ще споделяме тези данни единствено с Вашето съгласие, което Вие давате, когато кандидатствате за някоя длъжност при нас.

Ако решим да Ви предложим работа при нас, ще обработваме Вашите лични данни, за да можем да Ви наемем на работа в Уилям Хил. Обработването на Вашите данни е необходимо и при изготвянето на трудовия Ви договор.

Ако, за съжаление, не Ви предложим работа, разбира се ще спрем да обработваме Вашите данни (вж. раздел „Запазване на Вашите лични данни” по-долу). В същотото време може да Ви помолим да съхраним Вашите данни за известно време, за да ви имаме предвид в бъдеще за други длъжности при нас. Ако сте съгласни с това, ние ще обработваме Вашите данни само на тези основания. 

Възможно е да използваме Вашите данни, за да научим повече за демографските характеристики на лицата, които кандидатстват на работа при нас. Тези данни ще бъдат агрегирани и анонимизирани, и следователно тази информация вече няма да представлява лични данни, тъй като няма да можем да Ви идентифицираме, и тази информация няма да бъде използвана за формирането на каквито и да било решения за Вас.

 

Сигурно съхранение на Вашите лични данни

Знаем, че Вашите лични данни са важни за Вас. Те са важни и за нас. Затова ги третираме като поверителни.

 

Оповестяване на Вашите лични данни

Както бе посочено по-горе, възможно е да споделяме част от Вашите данни с други колеги в рамките на Уилям Хил.

Може да има и внимателно подбрани трети лица, които да обработват Вашите лични данни от наше име.  Такива трети лица ще обработват Вашите лични данни само съобразно нашите нареждания. Ще гарантираме, че има въведени мерки, които обезпечават сигурността на Вашите данни във всеки един момент  в съответствие с настоящото „Уведомление относно поверителност на данни“. Някои от тези, обработващи данни, лица са установени извън Европейското икономическо пространство и в територии, чиито закони не предлагат същото ниво на защита на Вашите лични данни, както в рамките на Обединеното кралство и Европа, в частност САЩ и Филипините. При такива обстоятелства ще гарантираме, че се прилагат подходящи мерки за обезпечаване на сигурността на Вашите лични данни, включително стандартни договорни клаузи съгласно Решение [на Европейската комисия] 2010/87/EC и мерките, удостоверени с Рамката за спазване на поверителност между ЕС и САЩ. 

Може да споделяме Ваша информация и с трети лица при следните ситуации, ако това е разрешено съгласно закона:

 • Ако от нас се изисква да го сторим съгласно закона, съдебно разпореждане или правителствен орган
 • Ако считаме, че е нужно да го сторим, за да защитим нашите права, имущество, сигурност и безопасност и правата, имуществото, сигурността и безопасността на нашите колеги или на обществеността
 • Ако това се изисква за защитата ни в съда
 • Ако това е необходимо за разследване и за защитата ни срещу искове или твърдения
 • Докато преговаряме или във връзка с дадена търговска сделка, като например сливане, промяна на контрола, продажба на активи или несъстоятелност.

Задържане на Вашите лични данни

Ще задържаме Вашите лични данни само за такъв период, за какъвто е нужно, за да ги обработим, както е посочено в настоящото „Уведомление относно поверителност на данни“.  Ако кандидатурата Ви е била неуспешна и не искате да съхраняваме Вашите лични данни, ще ги изтрием в рамките на 12 месеца. Ако кандидатурата Ви е била успешна, ще продължим да обработваме Вашите лични данни в съответствие с нашето „Уведомление относно поверителността на данни на служители“. 

Моля, имайте предвид, че може да има законови или регулаторни основания и може да се наложи да съхраняваме Вашите лични данни по-дълго време.

 

Вашите права

Вие имате следните права по отношение на Вашите лични данни:

 • Право на достъп до Вашите лични данни, които съхраняваме
 • Право да получите определени лични данни в машинно четим формат
 • Право да поискате коригиране на неточни лични данни
 • Право да възразите срещу обработването, ако законовото основание е, че то е в наш законен интерес, но моля имайте предвид, че въпреки това ние може да обработваме Вашите лични данни, ако има други относими законови основания. Това се използва и когато имаме неоспорими основания да продължим да обработваме Вашите лични данни за наши интереси, над които Вашите права, интереси или свободи нямат преимущество.
 • Право, определени лични данни да бъдат изтрити, ако вече не е необходимо да ги обработваме, ако сте оттеглили съгласието си (вж. абзаца по-долу), ако сте възразили срещу горния абзац, ако Вашите лични данни са обработвани незаконно или ако изтриването на Вашите лични данни се изисква в съответствие със законово задължение. 
 • Право да поискате разяснение на логиката на взимане на решения за Вас от наша страна единствено чрез автоматични средства.
 • Право да подадете жалба до орган по защитата на данни по отношение на обработването от наша страна на Вашите лични данни. 
 • Ако изрично сме поискали съгласието Ви за обработване на Вашите лични данни и няма други законови условия, на които да се позовем, имате правото да оттеглите това съгласие.

Ако не сте сигурни за правата си, уведомете нас или Вашия надзорен орган за защита на данни. 

Ако желаете да упражните някое от правата си, можете да го сторите като се свържете с нас. Имайте предвид, че въпреки че ще се опитаме да изпълним всяко искане, което отправите по отношение на правата си, те не са абсолютни права.  Това означава, че може да откажем да изпълним искането Ви или да сме в състояние да го изпълним само отчасти. 

Ако отправите искане по отношение на правата си, ще изискваме доказателство за потвърждаване на самоличността. Може също така да Ви помолим да разясните искането си. Ако получим няколкократни искания или имаме основание да считаме, че исканията се правят безоснователно, може да не сме задължени да им отговаряме. 

 

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с нас на recruitmentadmin@williamhill.com

В Уилям Хил сме създали и структура „Длъжностно лице за защита на данни”. Ако имате каквито и да било въпроси относно Вашите лични данни, можете да се свържете със структурата „Длъжностно лице за защита на данни” като изпратите електронно писмо на адрес: dataprotection@williamhill.com.